Pijačna br.6, Sarajevo-Ilidža 71210, Bosna i Hercegovina, +387 61 339 816 preljevic@3dprojekt.ba

IZDVOJENI SERVISI

3D-Modeliranje

Precizno i fleksibilno 3D-modeliranje konstrukcija od čelika, aluminijuma i stakla.

Detaljno Planiranje

Izrada 2D planova i nacrta ovisno o zadatom sistemu. Izrada karakterističnih presjeka i pogleda.

Izrada Radioničkih nacrta

Izrada planova pojedinačnih profila i elemenata po želji i potrebi klijenta. 2D crteži i 3D Datoteke (3D DWG i STEP) su dostupni.

3D-Modeliranje Lima

Modeliranje složenih fasada od lima sa podkonstrukcijom. Pojedine pozicije dostupne kao razvijene (Flat Pattern) pozicije.

Narudžbe i optimiranje materijala

Izrada Narudžbenica za profile, staklo, čelične profile kao i manje elemente (pojedine kape, pribor itd). Optimiranje po metru dužnom i metru kvadratnom moguće.

Evidentiranje potrebnih Izmjena i Dopuna u planiranju

Inkorporacija izmjena u kompletnu plansku dokumentaciju po želji i potrebama klijenta.

BIM

Building Information Modeling.

NAŠ TIM

Jasmin Preljevic

Jasmin Preljević

Direktor

MA dipl.ing.arh.

preljevic@3dprojekt.ba

 

Edita Suljanovic

Edita Suljanović

dipl.ing.građ.

editasuljanovic@3dprojekt.ba

Amela Ziko

Amela Žiko

dipl.ing.građ.

ziko@3dprojekt.ba

Halida Pasalic

Halida Pašalić

MA dipl.ing.maš.

pasalic@3dprojekt.ba

Dzelila Sljivo

Dželila Šljivo

MA dipl.ing.maš.

dzelilasljivo@3dprojekt.ba

Emina Smajlovic 2018 BW

Emina Smajlović

dipl.ing.građ.

eminasmajlovic@3dprojekt.ba

Melkisa Pajevic 2018 BW

Melkisa Pajević-Džiho

dipl.ing.građ.

melkisapajevicdziho@3dprojekt.ba

Nejla_Ljubuncic 2019

Nejla Ljubunčić

MA dipl.ing.maš.

nejlaljubuncic@3dprojekt.ba 

Tahira Husic

Tahira Husić-Kreho

MA dipl.ing.maš.

tahirahusic@3dprojekt.ba

Edin Sehovic 2018 BW

Edin Šehović

BA ing.građ.

edinsehovic@3dprojekt.ba

Belma Slika

Belma Fejzić

                                  BA iur

info@3dprojekt.ba

emina 3dp

Emina Alić

                              BA arh

                  alicemina@3dprojekt.ba